tutorials

SVENSKA

Förflyttning från rullstol till personbil

Jag är 186 cm lång och väger ca 50 kg, har svaga armar och måste skydda mina sittknölar med en ROHO dyna. Med en assistent kan jag flytta över till passagerarsätet bredvid föraren i en personbil eller en taxi.

MAN BEHÖVER
– En assistent som är någorlunda stark och skicklig beroende på din längd och vikt

– Den rätta bilen. Eftersom jag är lång och har svårt att böja mig framåt är inte alla bilar lämpliga. Bilar som är låga i taket, som har trånga dörrar som man dessutom inte kan öppna vitt eller bilar där passagerarsätet är högre än mitt rullstolssäte är svåra – om inte omöjliga – för mig att komma in. För någon som är kortare än jag är det mycket lättare att glida in och ut ur en bil. De bilmodeller som fungerar bra för mig är Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Volkswagen Caddy, Fiat Doblo, Renault Kangoo eller liknande. De har en femte dörr back utan tröskel så att man kan rulla elstolen in i bilens baklucka över ramporna (se nedan). De flesta europeiska bilmärken har sådana familje- och hantverkarbilar. Om du är högväxt bör du se till att passagerarsätet står så längt tillbaka, så lågt mot golvet som det går och med ryggen något tillbakalutat.

– Ihopfällbara teleskop ramper.

– Glidbräde. Jag föredrar raka glidbrädor men det finns även vinklade brädor. – Bärsele och rullstolsdyna. Min ROHO-dyna ligger på en bärsele som är specialgord för mig. Men du kan köpa en liknande bärsele hos LättaLyft. Bärselen underlättar även flygresor eftersom två personer, en framme och en back, kan lätt lyfta mig in i flygstolen med hjälp av selens fyra röda handtag. Min bärsele har fyra fickor med blixtlås för resehandlingar, kontokort, plånbok eller mobiltelefonen.

– Remmar. För att jag ska sitta stadigt på dynan i bärselen har jag två remmar i selen, en framme som säkrar mina lår och en tvärs över mitt bröst. Assistenten sätter fast remmarna i bärselen innan man lyfter mig. Jag köper remmarna hos Clas Ohlson eller Biltema.

FÖRFLYTTNINGEN
1. Remmarna träs henom D-ringarna. Assistenten sätter fast remmarnar i bärselens fyra D-ringar som syddes dit för syftet: två D-ringar sitter framme, på vänster och högra sidan, och två D-ringar på bärselens övre kant, på vänster och högra sidan. Remmarna dras åt, men inte för hårt.

2. Assistenten tar av rullstolens fotstöd. 3. Assistenten lyftar fötterna till dörren. Assistenten lyftar mina fötter upp medan jag kör stolen längs bilen framåt så nära bilen som möjligt. Assistenten lägger mina fötter på bilgolvet. Jag fortsätter med att köra stolen fram mot dörren så långt som möjligt.

4. Assistenten tar av rullstolens vänstra armstöd. 5. Assistenten justerar benpositionen. För att underlätta förflyttningen in i bilen behöver assistenten dra mig i bärselen ca 10-15 cm framåt. Samtidigt vinklar han hela bärselen med mig mot bilen för att kunna få in mina fötter längre och rakare in i bilen.

6. Assistenten placerar glidbrädet under bärselen.

7. Assistenten böjer min kropp framåt och drar mig in. Assistenten har ett knä på förarsätet, böjer min överkropp försiktigt framåt utan att mitt huvud slår mot dörrens ram eller mot bilens instrumentbräda, drar med båda händerna i de två röda handtagen på bärselens vänstra sida för att flytta mig över till passagerarsätet.

8. Assistenten fäller ner stolens ryggstöd. Assistenten kör elstolen över ramporna in i bilen. Assistenten styr elstolen upp för ramporna in i bilens baklucka. Utan stolens motorers hjälp är det tufft.

9. Assistenten förvarar ramporna och glidbrädan i bilens baklucka

ENGLISH

How to transfer from wheelchair to car with sliding board and lifting sling

I am 186 cm tall (6’2”), weigh around 50 kg (110 lbs.), can’t use my arms and need to protect my bony butt using a ROHO cushion. With the help of one assistant I am able to transfer to the front seat of a regular passenger car or taxi cab next to the driver.

YOU WILL NEED
– One person who needs to be reasonably strong and handy depending on your weight and size.

– The right car. Since I am tall and have difficulties bending forward, not every car is suitable. Cars with a low roof, narrow door entry, narrow door angle when opened, passenger seat higher than my wheelchair seat, are all difficult if not impossible for me due to my height. For somebody shorter it is a lot easier to glide in and out of a car. Car models I have found convenient include Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Volkswagen Caddy, Fiat Doblo, Renault Kangoo and similar models. They must have a fifth door in the back without a threshold making it easy to roll a power wheelchair over a pair of ramps into the back of the car. Most European car makers offer this type of compact van which is popular with families and craftsmen. If you are tall, you will want to make sure the passenger seat is in the lowest position, as far back as possible with the back of the seat somewhat reclined.

– A pair of telescopic wheelchair ramps.

– Sliding board. I prefer the straight sliding board (pictured in the video). There are also angled sliding boards. – Sling and cushion . My ROHO cushion is lying on a lifting sling which I have had specially made for myself. A similar one can be bought from LättaLyft at http://www.lattalyft.se/index.php?lan…. The sling is also very useful for transferring onto an airplane seat where one person lifts you at the front and another person at your back using the sling’s red handles. A neat feature for me are the zipper pockets where I keep travel documents, credit cards, wallet, phone and similar items.

– Straps. To keep me safely balanced on the cushion in the sling I am secured by two straps. One is across my chest and the other across both thighs. Both straps are attached to the sling before the transfer. The straps can be bought at hardware stores.

THE TRANSFER
1. Assistant loops the straps through the D-rings on both sides of the sling, front and back, and fastens them securely but comfortably.

2. Assistant removes foot pedals.

3. Assistant guides feet to car. With one hand the assistant lifts my feet while I am driving the chair along the car, as close to the car as possible. Assistant puts my feet on the car floor. I continue driving the chair as far up to the door as possible.

4. Assistant removes left wheelchair arm rest.

5. Adjust leg position. For easier access the assistant might have to pull the sling some 10-15 cm forward. At the same time he/she rotates it towards the door to move my feet further in and stretch them out. 6. Insert sliding board under sling.

7. Bend upper body forward and pull red handles. Assistant kneels on the driver’s seat with one knee, carefully bends my upper body forward making sure that my head does not hit the door frame nor the dashboard, and pulls me in using the two red handles on the left side of the sling.

8. Fold down backrest of wheelchair. Drive power chair on the ramps into back of the car. The assistant can use the motors of the power chair for that. Pushing the chair up the ramps without help from the chair’s motor might be tough.

9. Store ramps in back of car.