Stiletten 1986 – 2010

Stiletten var STIL-kooperativets organ som gavs ut i pappersform fram till 2011. 1986 kom dåvarande verksamhetsledaren Bengt Elmén på idéen att samla våra frekventa utskick till medkämparna och medlemmarna och allmänheten i ett nyhetsbrev med detta vassa namn. Stilettens uppgift var att hålla dem informerade om

  • hur långt vi hade kommit med att förbereda – och senare genomdriva – vårt pilotprojekt med personlig assistans som komplement till den kommunala hemtjänsten och som modell för en framtida statliga reform,
  • hur det gick med förhandlingarna mellan STIL och Stockholms stad, Socialdepartementet, facket, KFO och de andra kommunerna, och om
  • hur vi stångades mot den etablerade funktionshinderrörelsen som hade investerat så mycket tid, energi och prestige i de halv-institutionella lösningar tex boendeservice, ledsagarservice, m m som de kämpade för att bevara och som vi ville befria oss från.

Stiletten användes för att lansera STIL som en början till en medborgarrättsrörelse av personer med funktionsnedsättningar och för att förklara varför vi som levde med kommunal hemtjänst och boendeservice ansåg oss diskriminerade och exkluderade från stora delar av det som andra medborgare såg som ett vanligt liv. Att studera, arbeta, ha relationer, bilda familj, men även enkla saker som att sköta ärende i stan, att bjuda in vänner, göra utflykter eller resa på semester var för oss svårt eller omöjligt med den begränsade och oförutsebara assistansen vi fick av hemtjänst eller boendeservice. Vi kände oss omyndigförklarade och omhändertagna utan självbestämmande, utan valmöjligheter och utlämnade till andras beslut och villkor. Vi var andra och tredje klassens medborgare men ytterst få människor förstod det. Stiletten skulle sprida fakta, förmedla vår upplevelse av socialpolitikens hårda verklighet, utveckla sambandet mellan medborgarrätt, självbestämmande och personlig assistans. Stiletten skulle påverka socialpolitiken i riktning mot mer självbestämmande på alla plan för personer med funktionsnedsättningar.

Visst, vi åstadkom mycket. Genom oss har “personlig assistans” blivit ett vedertaget begrepp och en statlig socialförsäkringsförmån med kontantstöd direkt till den försäkrade. Den ursprungliga LSS lagen som kom 1994 genomsyrades av Independent Living-filosofin och språkbruket. Viktiga administrativa rutiner togs direkt från den praxis som STIL hade utvecklat i samarbete med kommuner sedan 1987. Men idag, snart 35 år efter att vi började försöksprojektet, för vi fortfarande samma kamp: samhällets oförståelse och ointresse, politikens prioriteringar och vår grupps resignation är i stort sett oförändrade. Därmed är Stiletten-samlingen fortfarande högaktuell. Den ger oss insyn om drivkrafterna bakom den medborgarrättsrörelse vi hoppades bygga i Sverige.

Efter Bengt tog jag över som Stilettens redaktör. Efter mig kom Sonja Ek och därefter Roland Ewers. Jag tyckte om att skriva för Stiletten, experimenterade gärna med grafiska effekter – i den mån det var möjligt på Macintosh på den tiden. Av några vänner som kunde teckna fick jag hjälp med att gestalta politiska karikatyr. För att markera att personer med funktionsnedsättningar är experter på sina behov införde jag en asterisk (*) efter artikelförfattarens namn. Författarens erfarenhet och perspektiv skulle vara tydlig för läsaren.

Samlingen är inte komplett. Det saknades ett dussintal nummer i mitt privata arkiv. Om du råkar veta var de saknade Stiletten finns, var god hör av dig till mig.

Adolf Ratzka i januari 2021

2008 Stiletten nr 4 – Numret saknas.

2005 Stiletten nr 2 – Numret saknas.

2005 Stiletten nr 3 – Numret saknas.

2005 Stiletten nr 4 – Numret saknas.

2004 Stiletten nr 1 – Numret saknas.

2004 Stiletten nr 2 – Numret saknas.

2004 Stiletten nr 3 – Numret saknas.

2004 Stiletten nr 4 – Numret saknas.

2003 Stiletten nr 4 – Numret saknas.

1992 Stiletten nr 2 – Numret saknas.

1992 Stiletten nr 3 – Numret saknas.

1992 Stiletten nr 4 – Numret saknas.

      

1991 Stiletten nr 3 – Numret saknas.

1991 Stiletten nr 4 – Numret saknas.

1990 Stiletten nr 4 – Numret saknas.

1989 Stiletten nr 3 – Numret saknas.

1989 Stiletten nr 4 – Numret saknas.

1988 Stiletten nr 2 – Numret saknas.

1988 Stiletten nr 3 – Numret saknas.

1988 Stiletten nr 4 – Numret saknas.

Prostitution – Reasons for Prostitution in Dubai – Why Dubai hasn’t become an enticing destination for Sex Tourism

It is possible to find the ideal task as an escort or a professional escort, for professional escorts in Dubai. To make it easier for you, this website has some details about Dubai Escorts, their sexual preferences , as well as diverse outside information. Utilizing advanced filters, you can easily choose a suitable prostitution girl to meet your preferences, taste, color preferences, body shape hairstyle and others. Control of all services is done by licensed and qualified professionals. The guests will have the chance to interact and meet different types of people during your stay.

It is considered to be one of the most attractive professions in Dubai. There are many benefits with this profession, including traveling abroad as well as luxury, job experience and a certain amount of money. This isn’t simply a prostitution business, it is also an agency business. There are several kinds of agencies like mobile or real/futuristic, office based, wedding escorts, pimps, or spice girls, and the services offered are by Dubai escort or vip escorts. owo escort The law governs these kinds of services.

Prostitution is a well-known fact that across the globe is thought to be degrading or even prohibited. The law in Dubai does not make any distinction between legal and illegal products. One of the reasons why that there’s so much praise for the Dubai prostitute market is that it does not make any distinction between illegal and legal services. It is also a well-known fact that any country is characterized by negative elements. In Dubai there are no negative aspects are observed.

If it is about brothel-related services, Dubai escorts play a very important role by ensuring that brothels are kept in the right condition. They assist police in capturing those who are involved with brothel services, and also work with local authorities to ensure that brothels are properly regulated. Because brothels are a common site in the area Enforcement has been strict and owners and workers of brothels are not granted permits.

Dubai Escorts in Dubai put the law into practice when they visit brothels. They make sure that brothels are bound with the law of prostitution. Prostitution is a profitable business within Dubai. The booming brothel industry is creating new avenues to trade and business opportunities in Dubai and the entire Gulf region.

The Dubai escort service industry is also thriving with new faces showing up every day. There are new types of brothels being opened and the demand for Dubai Escorts is constantly increasing. This is why the number of female Dubai escorts being introduced to the business every day. A lot of Dubai girls have jobs as regular workers, while others are household wives. There are those who make a lot of cash by providing personal service to clients with high net worth.

So what can you expect from these Dubai service escorts? The best Dubai ladies will take care of their customers well. They will be attentive and always available to cater to the needs of their clients no matter if it’s a pick up or a night’s rest. If their work is performed well they’ll have no problems dealing with customers who are brothel-type. A few Dubai escort services have been known to treat their customers well, but some have been exposed on different blogs and forums where they were accused of slacking off their customers. So if you are thinking of using Dubai street prostitutes or heading to an amateur brothel be sure to study the background of the business as well as the background of its employees and directors prior to signing any contract.

One of the most common prostitution reasons cited is that Dubai is a traditional country. The women here are modest, and wear modest clothing and jewellery that does not reveal much of their skin. Dubai hookers prefer to reside in lavish residences and apartment. This doesn’t necessarily mean that every Dubai hookers are of poor quality. There are some exceptionally charming Dubai hookers who have homes and apartments for work and the vast majority of them are reputable and educated.