Artiklar på Stiletten

Adolfs artiklar och artiklar om Adolfs arbete som publicerats i Stiletten (föreningen STIL:s medlemsorgan)

Work in progress

Stars of Hope, en kvinnoorganisation i Ramallah och Jerusalem Center for Independent Living bjöd in Adolf att hålla föredrag och workshop om Independent Living och Personlig Assistans.

Enklare välja rätt assistans

Stiletten n 1, 2007

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Den svenska Independent Living-rörelsen har visserligen arbetat fram assistansersättningen från Försäkringskassan men Adolf anser i intervjun att man borde jobba för självbestämmande på alla områden.

Independent Living Institutes projekt Taxi för alla blev Rullstolstaxi och en del av landstingets verksamhet – trodde vi. Upphandlingsperioden är snart slut och därmed kanske även vår nyvunna rörelsefrihet.

Kontantstöd – valfrihet

Stiletten n 4, 2001

Den ekonomiska teorin förordar valfrihet för den enskilde när det gäller sociala tjänster som tex personlig assistans istället för offentliga monopoltjänster av typ hemtjänst eftersom assistans ger mycket mer nytta för pengarna. Den ekonomiska teorin och vår upplevelse som assistansanvändare är en sak men de som avgör saken lutar sig enbart av sin ideologi.

Taxi för alla

Stiletten n 4, 2001

Uppdatering om Independent Living Institutes projekt Taxi för alla som satts igång samt inbjudan till fler som vill delta.

Assistentbrist – vad brister?

Stiletten n 2, 2001

När konjunkturen går upp blir det ont om arbetskraft och vi har svårare att rekrytera lämpliga assistenter. Socialdepartementet har tillsatt en arbetsgrupp som ska lösa problemet med mer information. Högre löner vore bättre. Departementet betalar mycket mer per timme för städning av sina lokaler än vi får för vår assistans.

EU lag för tillgängliga bussar

Stiletten n 1, 2001

EU-direktivet om tillgänglighet i kollektivtrafiken har nu kommit till. Det berör även Sverige som annars skulle ha behövt många år till för att möta våra krav.

Independent Living-filosofin var obekväm för den etablerade funktionshinderrörelsen på 80- och 90-talet: vi ställde krav på oss själva, vi krävde reformer för mer självbestämmande så att vi kunde ta vår del i samhällsbyggandet. Är detta fortfarande obekvämt idag?

Rör inte assistansreformen!

Stiletten n 1, 2000

Det dröjde inte många år tills man började tycka att den personliga assistansen borde inte kosta så mycket. Här finns en rad argument för att assistansen borde kosta mycket mer eftersom varje krona som investeras ger samhällsvinster.

Utfästelse i Sydafrika

Stiletten n 4, 1999

Som tur för oss gick Sverige med i EU. Därmed blev EU:s direktiv svensk lag utan att vi behövde kämpa för anti-diskrimineringslagar. Att vi – oftast – kan åka med vanlig kollektivtrafik är inte Sveriges förtjänst. Det är våra kollegor i resten av EU som tvingade fram EU:s direktiv om kollektivtrafikens anpassning.

Motioner för lagstiftning

Stiletten n 1, 1999

Independent Living Sverige tog initiativ till bildandet av Riksdagsgruppen för funktionshindrades medborgarrätt där sju riksdagsledamöter, en från varje parti, ingick. Gruppen lämnade in intressanta motioner under hösten 1998. Några av de är fortfarande intressanta år 2021.

Rättigheter- inte välgörenhet!

Stiletten n 1, 1999

1999 fanns det fortfarande ointresse hos de flesta i riksdagen att stifta anti-diskrimineringslagar. Mer pengar och “attitydförändringar” sågs oftast som lösning – inte bättre lagskydd. Visserligen fick vi en klen anti-diskrimineringslag 2015 men den används inte så ofta i domstol.

Independent Living Institute fick uppdrag av den slovakiska regeringen att genomföra pilotprojekt med kontantstöd för hållbara personlig assistanstjänster och resor i tillgängliga taxibilar. Här presenteras resultaten!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Independent Living Sverige bjuder till höstmöte och deltagandet i arbetet för grundlagsändring och anti-diskrimineringslagar som ger oss medborgarrätt och självbestämmande genom kontantstöd för bl a resor i rullstolstillgängliga taxibilar och hjälpmedel.

Crip Utopia

Stiletten n 2, 1998

Det går att skämta om sina drömmar om en bättre värld. Läs här om hur världen skulle kunna se ut år 2050, med bl a en kvinnlig statsminister som kör elektrisk rullstol, med f d Kungliga Slottet som blivit omfunktionerat till rullstolstillgängligt vandrarhem efter att Sverige äntligen blivit republik och annat skojigt.

Hur påverkas våra liv av formen – alltså inte beloppet – av de ersättningar, bidrag och tjänster som är tänkta att kompensera våra funktionsnedsättningar? Kan man tänka sig andra sätt som skulle bättre främja våra möjligheter till självbestämmande?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Utveckla istället för avveckla!

Stiletten n 5, 1997

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Independent Living i Slovakien

Stiletten n 3, 1997

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Om ideologi

Stiletten n 6, 1996

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Farliga särlösningar

Stiletten n 3, 1996

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

De svagaste i samhället

Stiletten n 2, 1996

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

STIL och EU

Stiletten n 1, 1996

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Vem får bli pappa och mamma?

Stiletten n 3, 1995

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Rätten till föräldrarskapet

Stiletten n 3, 1995

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Brev

Stiletten n 1, 1995

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

STIL-historik

Stiletten n 2, 1994

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Debatt om färdtjänst

Stiletten n 1, 1994

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

LASS och våra förväntningar

Stiletten n 4, 1993

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Att skriva historia

Stiletten n 2, 1993

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Moderna tider

Stiletten n 1, 1993

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

En reform att vara stolt över

Stiletten n 1, 1992

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Helena födde Jonathan

Stiletten n 1, 1991

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Är vi friska eller sjuka?

Stiletten n 3, 1990

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

En mardröm

Stiletten n 3, 1990

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Vilket parti kan vi lita på

Stiletten n 3, 1990

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2:a Klassens medborgare

Stiletten n 2, 1990

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Debatt:  DHR:s dilemma

Stiletten n 1, 1990

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

STIL:s mål för 90-talet

Stiletten n 1, 1990

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

STIL:s ideologi

Stiletten n 2, 1989

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

STILs entreprenadförhandlingar

Stiletten n 1, 1989

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Independent Living i Japan

Stiletten n 1, 1989

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Den danska modellen

Stiletten n 1, 1989

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lag och ordning

Stiletten n 1, 1989

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Monopol eller brukarmakt?

Stiletten n 1, 1989

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Independent Living Vlanderen

Stiletten n 1, 1988

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Handikappism=Kolonialism

Stiletten n 1, 1988

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Adolfs svar på Aftonbladets ledare (se nedan). Det var inte många som kunde se på STIL utan ideologiska skygglappar. Att ogillar apartheid i Sydafrika var lättare än att applådera vår befrielsekamp i Sverige.

Ideologierna är inte döda

Stiletten n 3, 1987

Här stämplar Aftonbladets ledare den 5 februari 1987 Adolf Ratzka som ett naivt offer för högerpolitiken. Varför har vänstern haft så svårt att lita på individens förmåga att veta sitt eget bästa?

STIL i riksdagen

Stiletten n 3, 1987

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Varför behövs STIL?

Stiletten n 2, 1987

Varför var det just den nya Independent Living-rörelse som implementerade egenmakt genom självbestämmande i vardagen för vår grupp och inte den etablerade funktionshinderrörelsen?

Hur mår vi idag?

Stiletten n 1, 1987

På 80-talet var icke-funktionsnedsatta förtroendevalda och funktionärer fortfarande mycket vanliga i “vår” rörelse. De förde talan för sina medlemmar som ibland kallades för patienter. Independent Living-rörelsen gjorde slut med denna ädla filantropiska tradition!

Medan dåvarande funktionshinderrörelsen ville ha mer utbildning för “hemsamariterna” krävde vi personlig assistans där staten har det finansiella ansvaret och den enskilde assistansberättigade har det organisatoriska ansvaret. Och så blev det.

STIL och privatisering

Stiletten n 6, 1986

Varför kallades det för “privatisering” när vi ville ha självbestämmande? Varför var det en het politisk fråga på 80-talet? Varför insåg inte vänsterpartierna att vissa beslut, exempelvis när och hur jag går på toaletten, måste förbli privata – oavsett regimen?

Har samhället råd med oss?

Stiletten n 6, 1986

Socialpolitiken tycks alltid komma sist. Resurserna finns men samhället anser sig inte ha råd med att garantera ett värdigt liv med självbestämmande åt alla.

Vem behöver utbildning?

Stiletten n 5, 1986

Utbildning ger makt. Vem ska då har utbildning, vi eller våra assistenter? Vilken utbildning kan vara relevant för assistenter och framför allt för oss som utbildar och arbetsleder assistenter?

Är det inte du som är huvudman, som är ytterst ansvarig för ditt liv? Hur ska då den personliga assistansen finansieras och organiseras så att du kan ta makten över ditt liv?

Vad är en institution

Stiletten n 5, 1986

Institutioner förekommer i alla skepnader, storlekar med många namn – hur kan vi avslöja dem?

I vårt arbete för ett liv på lika villlkor inkluderade i samhället möter vi många hinder. Vem har makten över våra liv, vem är bästa experten på vad vi behöver?

Den lilla skillnaden

Stiletten n 4, 1986

Vi bestämmer över våra liv och kräver samma rätt som andra att avgöra vad vi vill uträtta med våra liv. Om vi behöver personlig assistans för det eller ej ska inte vår omgivning bestämma utan vi själva.

Vet vi själva hur mycket personlig assistans vi behöver? Vågar vi inse vilka möjligheter personlig assistans kan öppna för oss? Vågar vi kräva vår rätt till ett liv på villkor som andra tar för givet?

Många av oss har varit utsatta för överbeskyy i kombination med låga förväntningar på oss. Men människan är dynamisk, inte statisk. Vi kan växa som människor när vi möter positiva förväntningar, när vi sätter upp realistiska mål med reella risker att misslyckas.

STIL tävlingen

Stiletten n 3, 1986

Tävlingen skulle rekrytera deltagare till försöksprojektet och visar absurditeten med de dåvarande lösningarna för oss som hemtjänst och boendeservice. Den som har de flesta olika hemvårdsbiträden under en månad vinner ett årskort till Skansen. Varför just Skansen?

Ken och Maggie Davies from Derbyshire Center for Independent Living var i stan och berättade om deras kooperativ Interhelp som aldrig lyfte i Thatchers England.

En handikapporganisation med STIL

Stiletten n 1, 1986

Reprint av en presentation av STIL i Information om rehabilitering. Om Independent Living filosofi, tillvägagångssätt, och framtidsplaner.